MENÜ

A kölcsönigénylés és a szerződéskötés folyamata

 Előzetes hitelbírálat

A Bank előzetes hitelbírálatot végez az alábbiakban felsorolt dokumentumok benyújtása alapján. Pozitív elbírálás esetén a Bank által kiküldött értékbecslő által sor kerül a helyszíni értékbecslésre, míg negatív elbírálás esetén az Ügyfél kölcsönkérelme elutasításra kerül akár feltétlenül, akár feltételesen, úgy mint pl. tulajdoni lap széljegymentesítéséig, kiegészítő szerződések benyújtásáig.

Az előzetes hitelbírálathoz szükséges dokumentumok:
- Kérdőív hitelkérelemhez (kitöltve és minden oldalán aláírva)
- Jelen tájékoztató az Ügyfél által aláírva
- 30 napnál nem régebbi teljes tulajdoni lap
- a fedezetül felajánlott ingatlan digitális fotói (4 külső az ingatlan 4 oldaláról - jobb és baloldali szomszéd 1-1 - 3 belső: konyha, nappali, fürdőszoba)
- megbízási szerződés (minden oldalán aláírva)

 Értékbecslés

Az értékbecslést kizárólag a Bank által meghatározott értékbecslő cég végezheti. Az értékbecslés díja minden esetben az Ügyfelet terheli. Az értékbecslés díját a megbízott értékbecslést végző cégnek a kell megfizetni, de nem a hitelfelvétel előtt. Önnek lehetősége van kérni, hogy az értékbecslési díjat a hitel összegéből a folyósításkor vonják le.

A helyszíni értékbecsléskor az értékbecslőnek át kell adni:
- az ingatlanra vonatkozó térképkivonatot
- az ingatlan alaprajzát
- társasházi ingatlan esetén a társasházi alapító okirat másolatát
- osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdonostársak között a használati megosztásra vonatkozó megállapodás másolatát.

Az értékbecslés díja:
- lakás esetén: 25.000 Ft + ÁFA
- lakóház esetén: 35.000 Ft + ÁFA

 Az osztrák hitel elbírálása

Az értékbecslést és az alábbiakban megjelölt hitelbírálathoz szükséges dokumentumok hiánytalan benyújtását követően kerül sor a végleges hitelbírálatra. A Bank döntéséről a megbízott tájékoztatja a megbízó ügyfelet. Az ajánlat elfogadása után a Bankban kerül sor a szerződés aláírására és a szerződésben, illetve jelen tájékoztató 4. pontjában foglalt kötelezettségek teljesítését követően pedig a folyósításra.

Az osztrák hitel elbírálásához szükséges dokumentumok:
- Kérdőív hitelkérelemhez (kitöltve és minden oldalán aláírva)
- személyes okmányok (személyi igazolvány, lakcímkártya) másolata
- értékbecslés
- ingatlan adásvétele esetén adásvételi szerződés vagy előszerződés, kivételes esetben az eladó értékesítési szándékát kifejező szándéknyilatkozat
- más banki hitel kiváltása esetén a kiváltandó hitelre vonatkozó banki egyenlegközlő nyilatkozat

Az osztrák hitel folyósítása

Az osztrák hitel folyósításához szükséges dokumentumok:
- közjegyzői okirat
- közjegyzői okirat és zálogszerződés (vételi jogra vonatkozó megállapodás) földhivatali érkeztetése (Megbízott cég intézi)
- széljegyes tulajdoni lap (kiváltását és a Bank részére történő megküldését Megbízott cég intézi)
- vagyonbiztosítás a Bank javára engedményezve (Ügyfél intézi)
- előző évi mérleg/adóbevallás (saját céggel rendelkezők/egyéni vállalkozók)
- cégkivonat/vállalkozói igazolvány (saját céggel rendelkezők/egyéni vállalkozók)
- jövedelemigazolás (A Bank kétnyelvű formanyomtatványán)!!!
- más banki hitel kiváltása esetén kiengedő nyilatkozat (Ügyfél szerzi be)
- Kincstári Vagyoni Igazgatóság hozzájáruló nyilatkozata jelzálogjog bejegyzéséhez (Magyar Állam javára bejegyzett jogok esetén - Ügyfél intézi)
- Gyámhatóság hozzájáruló nyilatkozata jelzálogjog/vételi jog bejegyzéséhez (amennyiben a biztosíték tulajdonosai között kiskorú gyermek található - Ügyfél intézi)

Osztrák hitel - jelzáloghitel - szabad felhasználású hitel - lakás hitel

II. A kölcsönre vonatkozó kondíciók

  A kölcsön devizaneme euro.

 Biztosítékok

Az Ügyfélnek és Adóstársának (zálogkötelezetteknek, kezeseknek) közjegyző előtt egyoldalú tartozáselismerő nyilatkozatot kell tenniük.

A kölcsön biztosítékai:

- Zálogjog a fedezetül szolgáló ingatlanra
- Vagyonbiztosítás az ingatlanra, melynek kedvezményezettje a Bank

 Előtörlesztés

A hitel előtörlesztésére, illetve végtörlesztésére bármikor lehetőség van. A hitelszerződés módosítás díja 150 EUR, mely a bank felé előre fizetendő. A végtörlesztés díja 200 EUR.

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek!

Asztali nézet